Untitled

Untitled: V-Sones - fanclub mở đầu trào lưu "văn hoá thần tượng" tại Việt Nam

mayorapril:

Đã lâu rồi mình không viết blog và thật sự là cũng chẳng có gì để viết lol. Nhưng những gì mà cộng đồng V-Sones đã làm trong kỳ Kpop Festival tại Hà Nội vừa rồi khiến không chỉ chúng ta tự hào, các cô gái SNSD cảm thấy hạnh phúc , mà nếu nhìn rộng hơn, chúng ta đã cho bạn bè khắp nơi thấy được sự…

all your onions: [TRANS 120530] From. YOONA

oniontaker:For watching ‘Love Rain’ all this time and cheering me on~
For wishing me a happy birthday~ thank you all very very much.
Thanks to you all, I have been able to take strength… and get more opportunities, I think~
I am so happy to receive so many congratulations for my birthday after…

(via oniontaker-deactivated20120804)

(via taenacity)